STP Splitter 三合一(含积分器)连接器
STP 3 in 1 RJ45 port Current Sensor
额定电流
输出:150mv
              333mV
              500mV
1V
1.5V
3V
特征
  • 便携迷你 安装方便
  • RJ45端口或八芯线输出
分享产品信息
分享到:
产品简介

STP带积分器,将三路罗氏线圈信号通过一个RJ45端口或八芯线输出。

  技术文件

规格(长度可以定制)